Egyesület

A Hegyhát Fúvós Egyesületet 2006. februárjában hoztuk létre. Létrejöttével lehetővé vált A Sásd Városi Koncert Fúvószenekar anyagi hátterének stabilabbá tétele, az egyesület alapszabályában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása.

Önnek is lehetősége van akár vállalkozóként, akár magánszemélyként a Hegyhát Fúvós Egyesületen keresztül támogatni a Sásd Városi Koncert Fúvószenekart felajánlásaival vagy adója 1%-val. Az egyesület számlaképes. Felajánlása egy részét leírhatja a személyi jövedelemadójából.

Az egyesület adószáma: 18327362-1-02.

Támogatását köszönjük.


Az egyesület célja:

Sásdon és környékén megrendezésre kerülő ünnepélyek, rendezvények és egyéb társadalmi események színvonalas zenei programjának biztosítása. A város lakosságának figyelemfelkeltése a kulturális és zenei események iránt. Zenei hagyományok ápolása, részvétel zenekari minősítő versenyeken, koncerteken egyéb zenei rendezvényeken. Kapcsolattartás bel- és külföldi zenekarokkal, zenei egyesületekkel, ezen kapcsolatok ápolása, fejlesztése, anyagi hátterének megteremtése.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, a pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A támogatások reményeink szerint majd lehetővé teszik, hogy egyenruhát, hangszereket, kottákat vásároljunk; a meghibásodott hangszereket megjavíttassuk; a zenekari versenyek költségeit (nevezési díj, útiköltség, szállás) legalább részben fedezzük; a fúvószene népszerűsítésére készült cd-felvételeket készítsünk.

Az egyesület tagsága:

Az egyesületnek tagja lehet minden nagykorú, magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület működésében, munkájában. Kiskorú személyek is tagjai lehetnek az egyesületnek, a 14. életévét be nem töltött személy csak szülői beleegyezéssel létesíthet tagsági viszonyt. Az egyesületi tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.

Aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, pártoló tag lehet. A pártoló tag éves szinten lehetőségéhez mérten támogathatja a zenekart. A támogatás minimum összege: 1200 ft.

Szabó László
Ügyvezető elnök

Kelt.: Sásd, 2009. január 31.